Kokonaisturvallisuuden kouluttajakurssi, Mikkeli

Loading Loading...

Ajankohta 15.2.2018
Aika 17:00 - 20:00
Kesto 0,5 vrk
Kertausharjoitus-vuorokaudet 0
Paikkakunta
Paikkakunta Karkialampi, Mikkeli
Ilmoittautumisaika 16.1.2018 - 12.2.2018
MPK kurssinumero 4300 18 13024


Tavoite

Tavoitteena on tunnistaa alueellisen yhteistyön avainhenkilöitä, tukea maakunnallisten
järjestöverkostojen muodostamista ja sopia MPK:n koulutusohjelman toimeenpanosta
alueellisella tasolla.

Kenelle kurssi soveltuu

MPK:n piiripäälliköt ja koulutuspäälliköt sekä MPK:n varautumisen/kokonaisturvallisuuden "pääkouluttajat", MPK:n jäsenjärjestöjen piiritason toimijat eli NVL alueneuvottelukunta, RES ja RUL piiritason johto, MPKL:n alueelliset toimijat sekä suurten paikallisyhdistysten varautumiskoulutusvastaavat.

Suositeltavat esitiedot

Syksyllä julkistetussa kansallisessa turvallisuusstrategiassa avataan järjestöille ja vapaaehtoisille aiempaa selkeämpi rooli turvallisuustoimijoina. Kutsumme MPK:n jäsenjärjestöjen alueellisen/piiritason avainhenkilöitä keskustelemaan sen merkityksestä ja mahdollisuudesta järjestöille sekä esittelemme samalla MPK:n varautumisen koulutusohjelman

Sisältö

Tilaisuuden teemat ovat seuraavat:
• Kansalliset turvallisuusstrategiat ja selvitykset (*) ja niiden merkitys/mahdollisuudet järjestökentälle.
• MPK:n varautumiskoulutuksen koulutusohjelman esittely ja toimeenpano
• Valmistautuminen toimimaan yhdessä maakuntien varautumistoimikuntien yhteistyöfoorumeissa / järjestöverkostoissa
(( * ) YTS2017, Sisäisen turvallisuuden strategia 2017 ja VN TEAS selvitys ”Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena”)

Hinta

Alue

Mikkeli

Koulutuspaikka

Karkialampi rak 3
Tyrjäntie 9
50150 Karkialampi, Mikkeli

Kysy lisätietoja

Koulutuspäällikkö Pertti Pulkkinen 040 8387198, pertti.pulkkinen@mpk.fi